Webinarer fra Micromeritics

Av Henrik / 26/05/2020

Micromeritics har lansert en serie av webinarer, som kan ses både direkte, eller i opptak. Webinarene kan bidra til å gi bedre forståelse av analytisk data, og maksimere verdiene av disse, samt bidra til bedre effektivisere og optimalisere produktiviteten. Alle temaene som dekkes er av vital interesse for industrien, forskningen og høyere utdannelse, og gir…

Read More

Micromeritics lanserer nettbasert læringsplattform

Av Henrik / 29/10/2019

Fra lansering i August 2019 er tre instrumenter tilgjengelige, med flere på vei.

Read More

Den helt nye Subsieve AutoSizer (SAS) II fra Micromeritics

Av Henrik / 28/10/2019

Micromeritics har lansert en helt ny Subsieve Autosizer, designet for å generere «Fisher Number» -resultater konsistent med Fisher FSSS.

Read More

Selective Adsorption Analyzer 8100

Av Henrik / 03/01/2020

Muliggjør presis karakterisering av egenskapene til neste generasjons adsorbenter.

Read More

Densitet og volum

Av Henrik / 15/10/2019

Densitet/tetthet og volum Densitet/Egenvekt Densiteten eller tettheten forteller hvor mye av et stoff som okkuperer et definert volum under gitt temperatur og trykk. Densiteten kan ofte si noe om et produkts ytelse og egenskaper, og kan være et viktig parameter for flere applikasjoner. Mange produsenter ønsker å utvikle produkter som er delvis porøse, uten at…

Read More

Overflateareal/porøsitet

Av Henrik / 09/10/2019

Overflateareal og Porøsitet Overflateareal og porøsitet er fysiske egenskaper som påvirker kvaliteten og karakteristikken til faste materialer. Materialer med identiske fysiske dimensjoner kan inneha fullstendig ulike egenskaper basert på forskjellen i det fysiske overflatearealet på de to materialene. Bestemmelse av overflatearealet er en viktig analyse innenfor flere områder, blant annet katalysatorer, zeolitter, MOF, batterier, adsorbenter,…

Read More

Partikkelstørrelse med electrical sensing zone-metoden

Av Henrik / 24/07/2019

Electrical sensing zone-metoden er en effektiv metode for partikkeltelling og bestemmelse av partikkelstørrelse for materialer med forskjellige optiske egenskaper, densiteter, farger og former.

Read More

Testing av pulvere med FT4 pulver-reometer

Av Henrik / 26/06/2019

Freeman Technologys FT4 Powder Rheometer® er et universelt instrument for testing av et pulvers strømme- og flytegenskaper, eller pulverets oppførsel under forskjellig påvirkning.

Read More

Karakterisering av porøsitet

Av Henrik / 20/06/2019

Porøsitet er et kritisk parameter brukt for å beskrive den interne strukturen av et material. Porøsiteten definerer hvor enkelt en væske kan strømme gjennom et solid material, hvor stort og hvor tilgjengelig det interne overflatearealet er, og forholdet mellom materialets styrke og vekt. Katalysatorer, bygningmaterialer, keramikk, medikamenter, membraner/filtre, aktive elementer i batterier og drivstoffceller er…

Read More

Pulverkarakterisering

Av Henrik / 22/05/2019

Materialer i pulverform er viktige for mange prosesser. For å utvikle et pulver til å fungere optimalt, trenger man å kartlegge flere parametere. Denne artikkelen skal forsøke å gi en innføring i noen av aspektene knyttet til pulverkarakterisering.

Read More