Pulverkarakterisering

Pulvere er en utbredt og mangfoldig kategori av produkter. Materialer i pulverform er viktige for mange prosesser, for eksempel katalysatorer brukt i katalytisk cracking i oljeraffinering, metallpulvere til produksjon av komponenter for luftfart og forsvar eller bestanddeler av farmasøytiske produkter, kosmetikk og næringsmidler.

For å utvikle et pulver til å fungere optimalt for spesifikke applikasjoner, trenger man å kartlegge flere parametere, fra partikkelnivå til bulkpulveregenskaper. Phoenix kan, i samarbeid med Micromeritics, tilby løsninger for å karakterisere:

Partikkelstruktur, gjennom målinger av:

  • Overflateareal
  • Porøsitet
  • Densitet

Partikkelmorfologi, gjennom målinger av:

  • Partikkelstørrelsesdistribusjon
  • Partikkelformparametere
  • Overflatetopografi

Bulkpulveroppførsel, gjennom målinger av:

  • Dynamic flow-egenskaper
  • Shear-parametere som unconfined yield strength
  • Bulkpulveregenskaper som bulkdensitet, kompressibilitet og permeabilitet

Partikkelegenskaper

Pulvere kan best beskrives som sammensetninger av partikler, (som regel) luft og lave verdier av fuktighet. Partikkelegenskapene beskriver ofte kritiske aspekter av produktets egenskaper: Hvor raskt en tablett oppløses, den katalytiske aktiviteten, eller overflatefinishen et slipemiddel produserer.

Partikkelegenskapene påvirker også bulkpulveroppførselen, for eksempel hvordan pulveret flyter gjennom en prosess, hvordan det pakker seg og hvor lett det kan fluidiseres. Disse egenskapene korrelerer direkte med produkt- og prosessegenskapene: Fluidiseringsegenskapen til en katalysator, hardheten til en tablett eller hvorvidt det er gunstig å gjenbruke metallpulver benyttet i 3D-printing.

Evnen til å kunne manipulere formen og funksjonaliteten til partikler og pulvere er essensielt for kommersiell suksess. For å kunne gjøre dette på best mulig måte er man avhengig av å ha god forståelse av materialets egenskaper.

Pulverets egenskaper kan ikke med sikkerhet forstås basert alene på forståelsen av de enkelte partiklenes egenskaper. Det er grunnen til at utviklingen av kostnadseffektive prosesser og produkter med konkurransedyktige egenskaper krever en verktøykasse for pulverkarakterisering som dekker hele aspektet, fra partikkelstruktur til bulkpulveregenskaper.

Micromeritics har nylig utgitt en white paper som omhandler temaet pulverkarakterisering. Dokumentet er tilgjengelig for nedlasting på Micromeritics sine nettsider.