Apera Instruments

Apera tilbyr instrumenter og sensorer for måling av pH, ORP, konduktivitet, TDS, salinitet, oppløst oksygen, turbiditet og ISE, alle med industriledende teknologi.

Selskapet har fokusert på utvikling av elektrokjemiske instrumenter for vannanalyse siden 1991, og har solgt over 1 million enheter til kunder i mer enn 50 land. Alle produktene er CE- og RoHS-sertifiserte, og blir produsert i ISO 9001:2015-sertifiserte produksjonsfasiliteter.

Besøk Aperas nettsider for mer informasjon

Honeywell Research Chemicals

Honeywell er en ledende produsent av kjemikalier for laboratoriebruk, med en historie tilbake til 1814. Selskapets portefølje består blant annet av kjente merker som Honeywell Burdick & Jackson™, Honeywell Riedel-de Haën™, Honeywell Fluka™, samt Hydranal™ og Chromasolv™.

Besøk Honeywell Research Chemicals' nettside for mer informasjon

Kern & Sohn GmbH

Helt fra oppstarten i 1844, har Kern vært en ledende produsent av presisjonsvekter for laboratorier, industri og helse. Selskapet har også en portefølje av optiske instrumenter, som mikroskoper og refraktometere.

Besøk Kerns nettside for mer informasjon

Micromeritics Instrument Corp.

Micromeritics er en verdensomspennende tilbyder av løsninger for materialkarakterisering, med verdensledende instrumenter og applikasjonsekspertise innenfor fem kjerneområder: Densitet, overflateareal og porøsitet, partikkelstørrelse og -form, pulverkarakterisering, og karakterisering av katalysatorer.

Micromeritics' løsninger benyttes innenfor alt fra olje- og gass til farmasøytisk industri, og selskapet er en pådriver for utviklingen av karakteriseringsteknologi for neste generasjons materialer, som blant annet metal-organic-frameworks (MOFs) og nanokatalysatorer.

Besøk Micromeritics' nettside for mer informasjon

Modern Water

Modern Water er eksperter innenfor design, utvikling og salg av analytiske instrumenter og teknologier for overvåkning av akutt toksisitet, metaller og miljøforurensning i vann, grunn, næringsmidler og industrielle prosesser.

Besøk Modern Waters nettside for mer informasjon 

 


OFI Testing Equipment (OFITE)

OFI har siden 1982 vært en ledende produsent av instrumenter for testing av blant annet borevæsker, brønncement og kjerneprøver. Alt utstyr produseres i henhold til API-standard.

Besøk OFITEs nettside for mer informasjon

 

Seward

Seward har produsert og utviklet den velkjente Stomacher®-mikseren i over 40 år. Stomacher® er både originalen og bransjestandarden innenfor matindustrien. Hver eneste dag blir over 8 millioner matprøver i verden preparert av en Stomacher® 400.

Besøk Sewards nettsider for mer informasjon

 

Suez Water Purification Systems

Suez Water Purification Systems (tidligere Purite) utvikler og produserer både standardiserte og tilpassede systemer for vannrensing for bruk innenfor laboratorier, helsevesen og industri.

Besøk Suez Water Purification Systems nettsider for mer informasjon

Teledyne Leeman Labs

Teledyne Leeman Labs er et selskap bygget opp og drevet av forskere og ingeniører som spesialiserer seg innenfor atomspektroskopi. Deres visjon er å produsere instrumenter for elementæranalyse i verdensklasse. Instrumentene utviklet av Teledyne Leeman Labs kan deles inn i tre grupper: ICP-OES, DC Arc og kvikksølvanalyse.

Besøk Teledyne Leeman Labs nettside for mer informasjon

Teledyne Tekmar

Teledyne Tekmar (tidligere Dohrmann) har produsert instrumenter for analyse av Total Organic Carbon (TOC) siden 1960-tallet og har i                                                        dag klasseledende instrumenter innenfor både combustion- og UV/Persulfat-metodikk.

Besøk Teledyne Tekmars nettside for mer informasjon

Vision Analytical

Vision Analyticsl er et vitenskapelig-basert selskap, som fokuserer på å designe og produsere løsninger for materialkarakterisering, i form av klasseledende instrumentering og applikasjonsekspertise innen fagområdet partikkelstørrelse og -form.