Overflateareal og Porøsitet

Overflateareal

Overflateareal og porøsitet er fysiske egenskaper som påvirker kvaliteten og karakteristikken til faste materialer. Materialer med identiske fysiske dimensjoner kan inneha fullstendig ulike egenskaper basert på forskjellen i det fysiske overflatearealet på de to materialene. Bestemmelse av overflatearealet er en viktig analyse innenfor flere områder, blant annet katalysatorer, zeolitter, MOF, batterier, adsorbenter, proteser, farmasøytiske produkter, metallpulvere for 3D-printing for å nevne noen.

BET-analysen er mest kjent, og brukes for å utføre nøyaktige målinger av spesifikt overflateareal ved hjelp av nitrogenadsorpsjon. Overflatearealet blir bestemt ved å kalkulere mengden gass adsorbert i et monomolekylært lag på materialets overflate. BET blir benyttet til å evaluere en rekke forskjellige faste mikroporøse og mesoporøse materialer.

BJH-analysen benyttes for å undersøke porøsiteten av materialet gjennom adsorpsjons- og desorpsjonsteknikker, og kan bestemme blant annet poresørrelsesdistribusjonen til et material.

Porøsitet

Alle solide stoffer som inneholder hull, kanaler eller lignende kan klassifiseres som porøst. Porøsiteten påvirker utvekslingen og den kjemiske reaksjonen av et stoff med gasser og væsker. Dette gjør at porøsitet er av vesentlig interesse for store deler av industrien.

Eksempler på materialer hvor porøsitet er et viktig parameter er blant annet katalysatorer, bygningmaterialer, farmasøytiske produkter, metallpulvere, membraner, aktive komponenter i batterier/drivstoffceller, og olje- og gassbærende reservoarer.

Phoenix er stolte over å kunne tilby et bredt utvalg av gassadsorpsjonsanalysatorer fra Micromeritics, i tillegg til instrumenter basert på kvikksølvintrusjonsteknikker.

3Flex Physisorption
ASAP 2020 Plus
ASAP 2425
ASAP 2460
Micromeritics Gemini VII
TriStar II 3030
Flowsorb300
AutoPore V