Densitet/tetthet og volum

Densitet/Egenvekt

Densiteten eller tettheten forteller hvor mye av et stoff som okkuperer et definert volum under gitt temperatur og trykk. Densiteten kan ofte si noe om et produkts ytelse og egenskaper, og kan være et viktig parameter for flere applikasjoner. Mange produsenter ønsker å utvikle produkter som er delvis porøse, uten at det påvirker dets egenskaper, mens andre typer applikasjoner kan kreve høyest mulig densitet.

Densiteten påvirker den generelle kvaliteten på ferdigstilte produkter, noe som gjør densitetsanalyse til noe man kan bruke til å guide/forbedre produksjonsprosessene. Derfor blir Micromeritics sine gasspyknometere (AccuPyc og GeoPyc) brukt over hele verden for å karakterisere både råmaterialer og ferdige produkter.

Porestørrelse og volum fra kvikksølvporosimetri

Porøsiteten til et stoff sier noe om dets fysiske egenskaper. Begrepet "porøsitet" blir ofte brukt som en samlebetegnelse på porestørrelse, porevolum, poredistribusjon, densitet og andre relaterte karakteristikker.

AutoPore V er et høyttrykks-kvikksølvporosimeter som gir ekstremt nøyaktige, fullautomatiserte porøsitetsmålinger med stort, dynamisk måleområde, og er ideelt for et bredt spekter av applikasjoner. Kvikksølvporosimetri blir ofte benyttet for å analysere porer med en kapillærdiameter mellom 0.003 og 360 μm. Satt i perspektiv, tilsvarer det å benytte seg av det samme måleverktøyet for å foreta nøyaktige høydemålinger av et sandkorn og en 30-etasjes bygning!

GeoPyc 1365
GeoPyc 1365
AutoPore V
AutoPore V
DVVA II
DVVA II