Testing av pulvere med FT4 pulver-reometer

Freeman Technologys FT4 Powder Rheometer® er et universelt instrument for testing av et pulvers strømme- og flytegenskaper, eller pulverets oppførsel under forskjellig påvirkning.

FT4 ble utviklet med én hensikt I tankene – å kunne karakterisere reologien til pulvere, eller pulverets strøm-/flytegenskaper. Dette er fortsatt instrumentets primære funksjon i dag, men både instrumentet selv, tilbehøret og metodikker har blitt kontinuerlig videreutviklet til at FT4 i dag kan ses på som et universelt analyseinstrument for pulvere. Instrumentet skiller seg ut fra andre pulvertestere på mange områder, men når det kommer til å vurdere verdien for industrielle applikasjoner, er det spesielt tre punkter som kan nevnes:

 • Evnen til å simulere pulverprosessmiljøet ved å teste prøver i konsolidert form, under moderat stress, under lufting (aerated) og i fluidisert form.
 • Flerfaseoperasjonsbasert pulverkarakterisering for å kunne vurdere dynamisk strøm/flyt, bulkegenskaper og «shear»-egenskaper bidrar til å gi en omfattende forståelse av hvordan et pulver oppfører seg under forskjellige typer påvirkning.
 • Enestående sensitivitet muliggjør differensiering av pulvere som vurderes identiske av andre analyser.

Funksjoner/Egenskaper

 • Fullstendig automatiserte testprogrammer og dataanalyse.
 • «Conditioning Mode» forbereder og preparerer prøven og bidrar til enestående nøyaktighet og repeterbarhet.
 • Stor fleksibilitet når det kommer til prøvestørrelser, fra 10ml til 160ml, i tillegg til 1 ml «shear cell» for begrensede prøvestørrelser.

Hvordan det fungerer

FT4 benytter seg av en unik teknologi for å måle motstanden i pulverets flyt/strøm mens pulveret er i bevegelse. En presisjonskniv roteres og beveges nedover gjennom pulveret for å skape et nøyaktig flyt-/strømmønster. Denne manipuleringen av pulveret gjør at tusenvis av partikler påvirker hverandre, eller beveger seg relativt til hverandre, og motstanden kniven møter representerer vanskeligheten av denne relative bevegelsen av partikler eller bulkflytegenskapene.

Høy grad av reproduserbarhet oppnås med å bevege kniven på en presis og forutsigbar måte. De avanserte kontrollsystemene til FT4 sørger for at både rotasjonshastigheten og den vertikale hastigheten er nøyaktige, noe som definerer Heliksvinkelen og «Tip speed».

FT4-metodikken

The FT4 is a truly universal powder flow tester, with four categories of methodologies, defined as Bulk, Dynamic Flow, Shear (in accordance with ASTM D7891) and Process.

Applikasjoner

FT4 har relevante applikasjoner innenfor alle industrier som jobber med pulvere, som blant annet farmasøytisk industri, finkjemikalier, næringsmidler, kosmetikk, toner til printere, metaller, keramikk, plastindustri, pulverlakk, sement og 3D-printing. Noen eksempler:

 • Kapselfylling
 • Fuktighetspåvirkning
 • Tablettproduksjon
 • Påvirkningen fra statisk elektrisitet
 • Inhalatorer brukt til astmamedisin
 • Silo/hopper-design
 • Silo/hopper-flyt/strøm
 • Miksing og blending
 • Caking/pakking
 • Kompakthardhet
 • Våtgranulering
 • Mating
 • Fresing/kverning/maling
 • Vakuumfylling
 • Valg av tilsetninger for optimalisering av prosess
 • Segregering
 • Transport
 • Agglomerering

Enten utfordringen din består i å optimalisere et produkt, forutse oppførselen til et pulver i en prosess, forstå forskjellene som oppstår fra batch til batch eller ren kvalitetskontroll av råmaterialer fra leverandør, kan FT4 bidra med verdifull og unik informasjon som vil hjelpe deg med å iverksette tiltak for å forbedre dine utfordringer med pulvere.

For mer informasjon, ta gjerne kontakt, eller besøk Freeman Technologys nettside.