Selskapet ble startet i 1958 under navnet Laboglass, og var et spesialfirma innenfor glassblåsing, med flesteparten av kundene innenfor hermetikkindustrien i Stavanger.

Med fremveksten av olje- og gassindustrien på vestlandet, ble selskapet i 1976 reorganisert for bedre å kunne betjene også dette markedet. I den forbindelse begynte man å tilby, i tillegg til generelt laboratorieutstyr, instrumenter og apparater for blant annet mud- og cementtesting.

Selskapet ble i 2001 reetablert under navnet Phoenix Trading AS, fortsatt med størstedelen av kundebasen innenfor oljeservice, men også med kunder i blant annet utdanningssektoren, næringsmiddelindustrien og offentlige vann- og avløpsselskap.

I dag er Phoenix Trading AS en totalleverandør av laboratorieutstyr, laboratoriekjemikalier og analytiske instrumenter. Vi holder til i Stavanger, hvor vi har kontor, verksted og lager med over 1500 forskjellige lagerførte varelinjer. Vår serviceavdeling utfører vedlikehold og reparasjoner av instrumentene vi tilbyr, enten på eget verksted eller ved servicebesøk hos kunder over hele landet. Våre fasiliteter muliggjør også egenproduksjon av blant annet demineralisert vann og kjemikalier for spesielle applikasjoner.

Blant våre satsningsområder er instrumenter for materialkarakterisering fra Micromeritics, med løsninger for blant annet densitet, overflateareal/porøsitet, partikkelstørrelse/form og karakterisering av katalysatorer.

Innenfor vannkvalitet og miljø, er vi distributør for Modern Water, som er ledende innenfor toksisitet, miljøgifter og tungmetaller, og tilbyr løsninger både for laboratorieanalyse og kontinuerlig overvåkning. Teledyne Tekmar produserer instrumenter for måling av TOC og har instrumenter som dekker hele spekteret av vannkvalitet, fra avløpsvann, til drikkevann og vann brukt i farmasøytisk produksjon.

Vi leverer også laboratorievekter, samt mikroskop og annen optikk fra den tyske produsenten Kern.

Når det kommer til spesialinstrumenter for testing av oljemud, brønncement og kjerneprøver, er vi skandinavisk distributør for OFI Testing Equipment sine produkter.

Vi er også norsk forhandler for Honeywell Research Chemicals, som leverer et bredt spekter av kjemikalier for laboratoriebruk.