Ny Breakthrough-analysator fra Micromeritics

Vi lanserer i dag den helt nye Breakthrough-Analysator (BTA) fra Micromeritics i Norge. BTA er et instrumentsystem som muliggjør presis karakterisering av adsorbent-egenskaper under prosessrelevante forhold. BTA leverer pålitelig “selective adsorption” -data for gass/damp-blandinger, og er med det et effektivt verktøy for karakterisering av neste generasjons adsorbenter.
Dette gjør BTA til et spesielt nyttig instrument for forskere som jobber innen gass- separasjon, lagring og rensing, karbonfangst og energilagring.


Instrumentet er utviklet av ingeniører med verdensledende ekspertise innen gassadsorpsjon (Micromeritics) og mikroreaktorer/pilotfabrikker (PID Eng & Tech.).

Breakthrough-Analysatoren benytter høykvalitets blandeventiler, presise MFCs og mulighet for dampgeneratorer. Resultatet er en gassleveranse med minimalt død-volum, og sørger for nøyaktig kontroll av både sammensetning og gassflyt. Adsorbenten befinner seg i en kolonne som kun trenger 0.05 – 2.5 g per analyse. Et termostatstyrt klimakammer sørger for nøyaktig, uniform temperaturkontroll, opp til 200°C, uten kalde soner.
Automatisert aktivering av prøve og studie av adsorpsjon kan utføres ved temperaturer helt opp til 1050°C. Sekvensielle og sykliske eksperimenter kan enkelt programmeres. Trykk kan kontrolleres fra atmosfærisk og opp til 30 bar. Gassdeteksjon og andre alternativer kan tilpasses brukerens applikasjon.