Silverson Machines

Vi har gleden av å kunne offentliggjøre at vi har inngått en avtale om å bli norsk distributør for Silverson Machines. I mer enn 70 år har Silverson vært en ledende produsent av såkalte “high shear” -miksere for prosess- og produksjonsindustri over hele verden.

Med kunder i over 150 land, og med kunder innen sektorer som næringsmidler, farmasøytiske produkter, kosmetikk, smøreoljer og petrokjemi har Silverson blitt verdenslederen innen “high shear mixing”.

Scale-up

Mye av nøkkelen til Silversons suksess ligger i “scale-up” -potensialet i mikserne. Miksekarakteristikkene til “high shear”-miksing er komplekse, og ingen enkelparametere alene kan forutse hvordan prosessen vil fungere når den skaleres opp. Hastighet, miksehodedesign, kraft, volum, reometri og viskositet vil alle påvirke sluttresultatet. Silverson har vist at man med stor presisjon kan forutse en produksjonsmiksers funksjonalitet basert på laboratorieforsøk med en laboratoriemikser. Det er ingen grunn til å benytte en laboratoriemikser med hastighet på 25.000 rpm hvis samme resultat ikke kan oppnås i større skala. Derfor er Silversons laboratoriemiksere utviklet og produsert med samme design, og samme krav til nøyaktighet som produksjonsmikserne – sammenlignbar rotorhastighet og skjæringsrate gjennom hele produktspekteret gir skalerbare resultater, hver gang.