Partikkelstørrelse og form

Bedømmelse av partikkelstørrelse kan vise seg å være mer komplisert enn man skulle tro. Dersom alle partikler var sfæriske, ville man enkelt kunne påvise størrelsen ved å måle diameter eller radius. Ettersom partikler tenderer å være ikke-uniforme, ender man opp med å måle det som litt vagt kan kalles "størrelse".

"Ekvivalent sfærisk størrelse" er et begrep som ofte benyttes. I praksis betyr dette at man gir en ikke-sfærisk partikkel et diametermål, basert på at den oppfører seg identisk i en prosess som en teoretisk perfekt sfære med en gitt diameter.

Det finnes utallige teknikker for å måle partikkelstørrelse, noen tar hensyn til den faktiske formen på partikkelen, andre ikke. Alle metodene har sine fordeler og ulemper, og valg av korrekt metode for en gitt type prøve er derfor viktig.

SediGraph III Plus 5125
Micromeritics Sub-Sieve AutoSizer II 5800
PI Sentinel Pro
PI Portable