Vannrensing for laboratoriet

Apparater som er enkle i bruk og leverer vann i riktig kvalitet og mengde

SUEZ Water Technologies designer, utvikler og produserer avanserte vannrensesystemer for laboratoriebruk. Alle apparater er utviklet for bestemte behov og har fokus på høy vannkvalitet over tid som man kan stole på.

Med våre vannrensesystemer får du

  • Garanti for den graden vannkvalitet som trengs for din applikasjon
  • Mulighet for innbytte av eksisterende vannrensesystem av nyeste modell og teknologi
  • Fleksible serviceavtaler for vedlikehold
  • ECO-modus, som er et valgfritt tillegg på enkelte modeller som kan halvere vannforbruket
  • WiFi-tilkobling tilgjengelig på utvalgte modeller
Select Analyst
Select EDI60 IT
Select Fusion IT
Select HP IT

Select Analyst er et kompakt system som er ideelt for laboratoriebruk, med en jevn produksjon av >1MΩ.cm rent vann for laboratorier. Typiske applikasjoner kan være skylling av glass, tillaging av buffere, medier og reagenser.

Datablad (PDF)

Select edi 60 er et kompakt system som er ideelt for laboratoriebruk, med en jevn produksjon av >1MΩ.cm rent vann for laboratorier. Typiske applikasjoner kan være skylling av glass, tillaging av buffere, medier og reagenser.

Datablad (PDF)

Select Fusion er et lukket vannrensesystem som konsistent leverer vann med kvalitet på 18MΩ.cm, gjerne til laboratorier innenfor life science. Typiske applikasjoner kan være histologi, cellekultur, DNA-sekvensiering og IVF.

Datablad (PDF)

Select HP er et kompakt system utviklet for å levere >10MΩ.cm rent vann for HPLC, ionekromatografi, atomabsorpsjon, hydrogengeneratorer, og til kliniske analyseinstrumenter.

Datablad (PDF)

Integra L
D700
Select Neptune Ultimate GP
Select Purewater 300_IT

Integra L har blitt utviklet for å kunne levere vann til et bredt spekter av laboratorieapplikasjoner. Hvert enkelt apparat blir designet for å levere vann til hele laboratoriet, med flere leveringssteder ved hjelp av et ringsystem.

Datablad (PDF)

En enkel og kostnadseffektiv måte å produsere 1-10μS/cm rent vann i mindre volum. Labwater 1 og 2 består av enkelt utbyttbar patron som skifter farge gjennom absorpsjon av ionekontamineringer. Ved fullt fargeskifte, byttes patronen.

Select Neptune Ultimate system for ultrarent vann leverer stort volum av garantert 18.2MΩcm ultrarent vann for analytiske og life science-laboratorier.

Datablad (PDF)

Select Purewater 300 er utviklet spesifikt for bruk med oppvaskmaskiner for laboratoriebruk, og produserer >1MΩ.cm vann for skylleprogrammet, med et volum på opp til 48 liter i timen. Apparatet kan utstyres med pumpe for å levere vanntrykk på 1.5 bar og opp til 200 liter i timen.

Datablad (PDF)

Hvordan velge riktig vannrensesystem for ditt laboratorium

Hvert enkelt vannrensesystem er utviklet for å produsere den eksakte kvaliteten og det volumet som behøves for brukerens applikasjon. Den eksakte kombinasjonen av teknologi som benyttes avhenger av kvaliteten på råvannet, samt brukerens behov for lagring og distribusjon av vann. Tabellen under viser gradene av vann som er typisk for laboratoriebransjen og hvilke instrumenter som kan produsere disse.

lab-cat-BSEN-TABLE-Feb2017