Den helt nye Microtox LX fra Modern Water er siste generasjons instrument for laboratoriebasert toksisitetstesting. Den nye modellen utvider og forbedrer Modern Waters M500 egenskaper, og setter med det en ny standard innenfor toksisitetstesting av blant annet drikkevann, avløpsvann og utslipp fra industrien. Med nærmere 3000 solgte instrumenter på verdensbasis, er Modern Waters Microtox-teknologi nærmest…

Les mer