Elektrokjemiske måleinstrumenter fra Apera

Apera tilbyr instrumenter og sensorer for måling av pH, ORP, konduktivitet, TDS, salinitet, oppløst oksygen, turbiditet og ISE, alle med industriledende teknologi. Selskapet har fokusert på utvikling av elektrokjemiske instrumenter for vannanalyse siden 1991, og har solgt over 1 million enheter til kunder i mer enn 50 land. Alle produktene er CE- og RoHS-sertifiserte, og blir produsert i ISO 9001:2015-sertifiserte produksjonsfasiliteter.

ZenTest PC60-Z Smart Multiparameter

Pocket-testers

Apera produserer alt fra enkle modeller som for eksempel måler pH og temperatur, til multiparameter-modeller både med og uten app-støtte.

Multiparameter-modellen til venstre kan analysere hele 7 parametere: pH, Konduktivitet, TDS, Salinitet, Resistivitet, ORP (mV), og temperatur.

Det finnes modeller for ordinær analyse av væsker, men også modeller med prober egnet for analyse av “soft-solids”. Dette kan for eksempel dreie seg om ost, frukt, kjøtt, jordsmonn eller annet.

Alle “pocket testers” leveres i en solid oppbevaringkoffert, og inkluderer lagringsløsning, batterier og kalibreringsvæsker.

Apera PH60 Kit

Bærbare måleinstrumenter

Apera PH8500-SL

For applikasjoner som krever høyere grad av nøyaktighet og driftssikkerhet, tilbyr Apera et stor utvalg av bærbare måleinstrumenter. I denne kategorien finnes også instrumenter utstyrt med prober for spesielle applikasjoner. Apera har egne prober for bruk innen drikkevarer, meieriprodukter og andre næringsmidler, samt for avløpsvann og jord. Det finnes også egne prober beregnet for aggressive kjemikalier.

Bildet til høyer viser Aperas PH8500-SL-modell, som er et pH-meter utstyrt med LabSen® 553 POM-elektrode. Instrumentet muliggjør direkte pH-måling av jord, noe som gjør slutt på behovet for å løse jorden opp i væske før man kan foreta målinger. I tillegg til pH, kan instrumentet også måle temperatur og mV. GLP-standard databehandling støttes også. PH8500-SL er vann- og støvtett i henhold til IP57.

Avanserte bordmodeller for laboratoriet

I tillegg til bærbare modeller for felt- og mindre avansert laboratoriebruk, tilbyr Apera også bordmodeller for applikasjoner som krever høyeste grad av nøyaktighet.

Apera PC820

Apera PC820 muliggjør pH-målinger med en oppløsning på hele ± 0.002 pH og ± 0.5% konduktivitet. Instrumentet leveres komplett med to elektroder, som gir målinger av både pH/EC/TDS/Salinitet/Resistivitet og temperatur. ORP (Redoks)-modus er tilgjengelig (ORP-elektrode selges separat). PC820 er enkel å kalibrere, og tilbyr opp til 5-punkts kalibreringskurve. GLP-databehandling, USB-kobling og PC software er også tilgjengelig.

Instrumentet er IP54-klassifisert, og leveres komplett med elektroder, elektrodeholder, PC-software, USB-kabel og kalibreringsvæsker for pH og konduktivitet.

Andre parametere

Apera produserer også instrumenter for andre parametere og bruksområder, blant annet egne målere for hardhet av vann, fluor og turbiditet.

Apera TN400

Turbidimeteret TN400 er en del av et bærbart turbiditets-kit, som inneholder instrumentet og 4 turbiditetsstandarder. Kitet leveres i en slitesterk oppbevaringskoffert.

TN400 har et måleområde som strekker seg fra 0 til 1000 NTU fordelt på tre områder:
0.01-19.99 NTU
20.0-99.9 NTU
100-1000 NTU

Instrumentet benytter infrarødt lys, og oppfyller kravene til ISO7027. TN400 er CE-godkjent og vanntett i henhold til IP67.


Kontakt oss gjerne dersom du ønsker mer informasjon, eller et pristilbud!