En ny standard innenfor toksisitetstesting

Den helt nye Microtox LX fra Modern Water er siste generasjons instrument for laboratoriebasert toksisitetstesting. Den nye modellen utvider og forbedrer Modern Waters M500 egenskaper, og setter med det en ny standard innenfor toksisitetstesting av blant annet drikkevann, avløpsvann og utslipp fra industrien.

Med nærmere 3000 solgte instrumenter på verdensbasis, er Modern Waters Microtox-teknologi nærmest som en bransjestandard å regne. I over 30 år har teknologien muliggjort effektive og nøyaktige analyser, enten det er i forskningsøyemed, ved kontroll av drikkevannsikkerhet eller for å avdekke utslipp til miljøet.

Teknologien baserer seg på måling av Bioluminescens – utstråling av lys fra levende organismer. Når bakterier med en kjent lysstyrke utsettes for giftige forbindelser, reduseres lysproduksjonen. Ved å måle endringen i lysstyrke, kalkuleres dermed giftigheten av prøven bakteriene utsettes for.