Webinarer fra Micromeritics

Av Henrik / 26/05/2020

Micromeritics har lansert en serie av webinarer, som kan ses både direkte, eller i opptak. Webinarene kan bidra til å gi bedre forståelse av analytisk data, og maksimere verdiene av disse, samt bidra til bedre effektivisere og optimalisere produktiviteten. Alle temaene som dekkes er av vital interesse for industrien, forskningen og høyere utdannelse, og gir…

Read More

Micromeritics lanserer nettbasert læringsplattform

Av Henrik / 29/10/2019

Fra lansering i August 2019 er tre instrumenter tilgjengelige, med flere på vei.

Read More

Den helt nye Subsieve AutoSizer (SAS) II fra Micromeritics

Av Henrik / 28/10/2019

Micromeritics har lansert en helt ny Subsieve Autosizer, designet for å generere «Fisher Number» -resultater konsistent med Fisher FSSS.

Read More

Partikkelstørrelse

Av Henrik / 15/10/2021

Partikkelstørrelse og form Bedømmelse av partikkelstørrelse kan vise seg å være mer komplisert enn man skulle tro. Dersom alle partikler var sfæriske, ville man enkelt kunne påvise størrelsen ved å måle diameter eller radius. Ettersom partikler tenderer å være ikke-uniforme, ender man opp med å måle det som litt vagt kan kalles «størrelse». «Ekvivalent sfærisk…

Read More

Densitet og volum

Av Henrik / 15/10/2021

Densitet/tetthet og volum Densitet/Egenvekt Densiteten eller tettheten forteller hvor mye av et stoff som okkuperer et definert volum under gitt temperatur og trykk. Densiteten kan ofte si noe om et produkts ytelse og egenskaper, og kan være et viktig parameter for flere applikasjoner. Mange produsenter ønsker å utvikle produkter som er delvis porøse, uten at…

Read More

Webinar: Teknikker for analyse av porøse materialer

Av Henrik / 11/10/2021

Analyse og studier av porøse materialer er et etablert fagfelt, som likevel er under kontinuerlig utvikling. Det er vidt omtalt i akademia og har utallige og varierte bruksområder i industrien. Dr. Simón Yunes forteller hvordan de instrumentelle løsningene til Micromeritics kan benyttes til karakterisering av porøse materialer, og hvordan de kan bistå i produkt- og…

Read More

Selective Adsorption Analyzer 8100

Av Henrik / 03/01/2020

Muliggjør presis karakterisering av egenskapene til neste generasjons adsorbenter.

Read More

Overflateareal/porøsitet

Av Henrik / 09/10/2019

Overflateareal og Porøsitet Overflateareal og porøsitet er fysiske egenskaper som påvirker kvaliteten og karakteristikken til faste materialer. Materialer med identiske fysiske dimensjoner kan inneha fullstendig ulike egenskaper basert på forskjellen i det fysiske overflatearealet på de to materialene. Bestemmelse av overflatearealet er en viktig analyse innenfor flere områder, blant annet katalysatorer, zeolitter, MOF, batterier, adsorbenter,…

Read More

Partikkelstørrelse med electrical sensing zone-metoden

Av Henrik / 24/07/2019

Electrical sensing zone-metoden er en effektiv metode for partikkeltelling og bestemmelse av partikkelstørrelse for materialer med forskjellige optiske egenskaper, densiteter, farger og former.

Read More

Testing av pulvere med FT4 pulver-reometer

Av Henrik / 26/06/2019

Freeman Technologys FT4 Powder Rheometer® er et universelt instrument for testing av et pulvers strømme- og flytegenskaper, eller pulverets oppførsel under forskjellig påvirkning.

Read More