Ny Breakthrough-analysator fra Micromeritics

Av Henrik / 21/02/2022

Vi lanserer i dag den helt nye Breakthrough-Analysator (BTA) fra Micromeritics i Norge. BTA er et instrumentsystem som muliggjør presis karakterisering av adsorbent-egenskaper under prosessrelevante forhold. BTA leverer pålitelig “selective adsorption” -data for gass/damp-blandinger, og er med det et effektivt verktøy for karakterisering av neste generasjons adsorbenter. Dette gjør BTA til et spesielt nyttig instrument…

Read More

Webinarer fra Micromeritics

Av Henrik / 26/05/2020

Micromeritics har lansert en serie av webinarer, som kan ses både direkte, eller i opptak. Webinarene bidrar til å gi bedre forståelse av analytisk data, og maksimere verdiene av disse, samt bidra til å bedre effektivisere og optimalisere produktiviteten. Temaene som dekkes er av vital interesse for industri, forskning og høyere utdannelse, og gir innsikt…

Read More

Micromeritics lanserer nettbasert læringsplattform

Av Henrik / 29/10/2019

Fra lansering i August 2019 er tre instrumenter tilgjengelige, med flere på vei.

Read More

Faster and easier TPx with The AutoChem 2930

Av Henrik / 16/08/2022

We can finally announce the release of the all-new Micromeritics AutoChem III. Dynamic chemisorption and temperature-programmed reaction measurements by the AutoChem III provide performance metrics that are critical to developing the new catalyst materials that will drive technologies for carbon capture and utilization, the hydrogen economy and other net zero technologies. The AutoChem III enables…

Read More

Partikkelstørrelse

Av Henrik / 15/10/2021

Partikkelstørrelse og form Bedømmelse av partikkelstørrelse kan vise seg å være mer komplisert enn man skulle tro. Dersom alle partikler var sfæriske, ville man enkelt kunne påvise størrelsen ved å måle diameter eller radius. Ettersom partikler tenderer å være ikke-uniforme, ender man opp med å måle det som litt vagt kan kalles “størrelse”. “Ekvivalent sfærisk…

Read More

Densitet og volum

Av Henrik / 15/10/2021

Densitet/tetthet og volum Densitet/Egenvekt Densiteten eller tettheten forteller hvor mye av et stoff som okkuperer et definert volum under gitt temperatur og trykk. Densiteten kan ofte si noe om et produkts ytelse og egenskaper, og kan være et viktig parameter for flere applikasjoner. Mange produsenter ønsker å utvikle produkter som er delvis porøse, uten at…

Read More

Overflateareal/porøsitet

Av Henrik / 09/10/2019

Overflateareal og Porøsitet Overflateareal og porøsitet er fysiske egenskaper som påvirker kvaliteten og karakteristikken til faste materialer. Materialer med identiske fysiske dimensjoner kan inneha fullstendig ulike egenskaper basert på forskjellen i det fysiske overflatearealet på de to materialene. Bestemmelse av overflatearealet er en viktig analyse innenfor flere områder, blant annet katalysatorer, zeolitter, MOF, batterier, adsorbenter,…

Read More

Testing av pulvere med FT4 pulver-reometer

Av Henrik / 26/06/2019

Freeman Technologys FT4 Powder Rheometer® er et universelt instrument for testing av et pulvers strømme- og flytegenskaper, eller pulverets oppførsel under forskjellig påvirkning.

Read More

Karakterisering av porøsitet

Av Henrik / 20/06/2019

Porøsitet er et kritisk parameter brukt for å beskrive den interne strukturen av et material. Porøsiteten definerer hvor enkelt en væske kan strømme gjennom et solid material, hvor stort og hvor tilgjengelig det interne overflatearealet er, og forholdet mellom materialets styrke og vekt. Katalysatorer, bygningmaterialer, keramikk, medikamenter, membraner/filtre, aktive elementer i batterier og drivstoffceller er…

Read More

Pulverkarakterisering

Av Henrik / 22/05/2019

Materialer i pulverform er viktige for mange prosesser. For å utvikle et pulver til å fungere optimalt, trenger man å kartlegge flere parametere. Denne artikkelen skal forsøke å gi en innføring i noen av aspektene knyttet til pulverkarakterisering.

Read More