Hva er bioluminescens, og hvordan fungerer det?

Bioluminescens er produksjon og utstråling av synlig lys fra en levende organisme.  Bioluminescens forekommer kanskje mest kjent i marine virveldyr og virvelløse dyr, så vel som i noen typer sopp og mikroorganismer inkludert bioluminiscente bakterier og terrestriske virvelløse dyr som ildfluer.

Bioluminescens oppstår gjennom en kjemisk reaksjon som produserer energi som avgis i form av lys i kroppen til en organisme. For at en reaksjon skal oppstå, må en art inneholde luciferin, et molekyl som når den reagerer med oksygen, produserer lys.

Biosensortester med bioluminescente bakterier, har vært i bruk i 30 år, og deres evne til å oppdage giftige stoffer er godt forstått. De bruker prinsippet om at visse bakteriestammer avgir lys når de er friske. Når de utsettes for giftige stoffer, reduseres mengden lys som slippes ut. Jo større toksisitet av prøven, jo lavere lys slippes ut. Måleendringer i lys mellom sunne bakterier og bakterier eksponert for giftige stoffer vil derfor indikere tilstedeværelsen av en gift i en vannprøve.

Hva er Modern Waters løsning?

Modern Water sitt system bruker bioluminescente bakterier for å utføre biosensortesting for å oppdage tilstedeværelsen av giftige stoffer.

Modern Water har oppfunnet tre forskjellige toksisitetsinstrumenter som bruker bioluminescens:

Microtox® CTM

Microtox® CTM er et on-site-basert, on-line monitorieringssystem med bredt måleområde for toksisitet.

Microtox® LX

Microtox® LX er et laboratorieinstrument som er bransjestandarden for screening og analyse av toksisitet på laboratoriet.

Microtox® FX

Microtox® FX er en bærbar, akutt toksisitetsanalysator som brukes med Microtox®-teknologien.

Modern Waters utvalg av teknologi for toksisitet er både bransjeledende og banebrytende. For en fullstendig liste over vitenskapelige artikler som er skrevet om Microtox®-teknologi, kan du gå til Technical Support-seksjonen på nettstedet deres.

Hvorfor trenger jeg dette?

Sanntidsmålinger er viktige for drikkevannsberedskapen, og kan bistå med å beskytte mot og varsle om både utilsiktede og tilsiktede utslipp av giftige kjemikalier.

Applikasjoner:

 • Mud for oljeboring
 • Forurenset grunn
 • Drikkevannsovervåkning
 • Økotoks
 • Giftig avfall
 • Industrielle utslipp
 • Industrielle prosesser
 • Marint miljø
 • Farmasøytisk produksjon
 • Gruveavfall både i grunn og vann
 • Kommunalt avløpssystem
 • Husholdningsutslipp
 • Kjemikalier
 • Badevann
 • Sedimenter
 • Fastfasematerialer
 • Flom og overvann
 • Tilsiktede og utilsiktede forurensningshendelser
 • Flyttbar vannforsyning
 • Overvåkning av elver, innsjøer, drikkevannskilder, sjøvann og grunnvann