Batteriteknologi

Sammenliknet med tradisjonell batteriteknologi, muliggjør lithium-ion-batterier vesentlig høyere effekt og effektivitet, og er kapabelt til å lades og utlades nærmest kontinuerlig. Lithium-ion-batterimarkedet omfatter blant annet forbrukerelektronikk, bilindustri, lagring i elnettet og industrielle applikasjoner.

Økt vekst i den globale økonomien, større andel disponibel inntekt i husholdningene, nødvendigheten for renere energi og stadig økende behov for stabil strømforsyning er noen av faktorene man regner med kommer til å påvirke etterspørselen etter lithium-ion-batterier i tiden fremover. Høyere kapasitet, bedre sikkerhet, kortere ladetid og lavere kostnadsnivå er noen av områdene man regner med å se teknologiske fremskritt på i årene som kommer.

Densitet, porøsitet, overflateareal partikkelstørrelse og partikkelform er noen av de analytiske metodene som benyttes til å vurdere forskjellige aspekter innenfor batteriforskning, produksjon og kvalitetskontroll.

Micromeritics er verdensledende innenfor avanserte instrumenter for materialkarakterisering. Selskapet har laget en egen temaside der de forteller om de forskjellige analytiske metodene og relevansen disse har innenfor batteriforskning.