Total Organic Carbon (TOC)

Total Organic Carbon (TOC) er en velprøvd og populær teknikk innenfor testing av vannkvalitet, noe som gjenspeiles i de mange analytiske metodene som finnes. Både amerikansk (USP), europeisk (EP) og japansk (JP) farmakopé annerkjenner TOC som en nødvendig test for renset vann og vann brukt i injeksjoner.

Måling av TOC blir ofte også benyttet innenfor miljø, kjemi og øvrig industri.

Fusion TOC
Lotix TOC TN
Torch TOC TN