Den nye Selective Adsorption Analyzer 8100 (SAA-8100) fra Micromeritics muliggjør presis karakterisering av egenskapene til neste generasjons adsorbenter.

SAA-8100 er et fleksibelt gassleverings og -styringssystem for nøyaktig karakterisering av adsorbenters ytelse under prosessrelevante forutsetninger. Instrumentet er utviklet i samarbeid mellom Micromeritics og deres datterselskap PID Eng & Tech. SAA-8100 bygger på Micromeritics’ erfaring fra gassadsorpsjon og PIDs teknologi, kjent fra deres mikroreaktorer og pilotanlegg.

Selective Adsorption Analyzer 8100

Instumentet leverer pålitelig og repeterbar selektiv adsorpsjonsdata for gass/damp-blandinger ved massebalanse. SAA-8100 er et effektivt verktøy for å evaluere egenskapene til neste generasjons adsorbenter, og er spesielt interessant for forskere som jobber med gasseparering, lagring og rensing, CO2-fangst og energilagring.

Adsorbenter blir definert av deres selektivitet og kapasitet for en spesifikk komponent. Det å kvantifisere flyktig- og likevektadsorbsjonsoppførsel ved hjelp av relevante gass/damp-blandinger, og ved kommersielt relevante temperaturer og trykk er derfor essensielt. «Breakthrough»-analyse; måling av konsentrasjonen til en komponent ved utgangen av en adsorbsjonsoverflate som en funksjon av tid, er en av de primære måtene å fremskaffe denne informasjonen.

SAA-8100 benytter seg av presise mass-flow-kontrollere, og egenutviklede, høykvalitetsventiler for gassblanding fra PID. Dette sørger for at gassleveringsystemet har minimalt med dødvolum, og bidrar til presis kontroll av både komposisjon og strømningsrate. Adsorbenten befinner seg i en enkel kolonne som kun bruker 0.05 – 5 g prøve per eksperiment. Et varmekammer sørger for nøyaktig og uniform temperaturkontroll i kolonnen, opp til 200°C, uten varmetap. Aktivering av prøven helt opp til 1050°C kan utføres ved hjelp av den softwarekontrollerte ovnen. Trykk under operasjon kan kontrolleres fra atmosfærisk til 30 bar ved hjelp av en back-pressure-ventil. Gassdeteksjonssystemet og andre funksjoner, som for eksempel dampproduksjon, kan tilpasses brukerens applikasjon(er).

Med SAA-8100 er det enkelt å generere nøyaktige «breakthrough»-kurver under kontrollerte forutsetninger. Et utall andre karakteriseringsstrategier kan også benyttes, som studier av adsorpsjon med gassblandinger, kompetitive adsorpsjonsvurderinger, og generering av isotherms ved høytrykk. Alternativer for generering av damp er tilgjengelige ved behov.

Ved å benytte kapabilitetene til SAA-8100, er det mulig for forskere å akselerere kommersialisering av nye adsorbenter, med høy grad av effektivitet og konfidens.

Typiske applikasjoner og tester

  • Gass-separasjon, -lagring og -rensing
  • Breakthrough-analyse
  • CO2-fangst og -lagring
  • Sorpsjonselektivitet
  • Evaluering av neste generasjons adsorbenter, som MOFs, COFs, ZIFs, zeolitter, aktiverte karboner, silica gels, activert alumina, CMS, porøse polymerer og harpiks.
CO2-breakthrough-kurve, Basolite C300 (Cu-btc)

Dersom du ønsker mer informasjon, vennligst benytt kontaktskjemaet under: