Micromeritics Subsieve AutoSizer (SAS) II

Utviklet som en direkte, men forbedret etterfølger til velkjente Fisher Model 95 Subsieve Sizer (FSSS), har Micromeritics med sin SAS II-modell videreutviklet ytelsene til FSSS gjennom å tilby en enklere, mer automatisert funksjonalitet med elektronisk datalagring.

SAS er designet for å generere «Fisher number»-resultater konsistent med forløperen (Fisher FSSS). Dette er kritisk, ettersom luftpermabilitetsteknikken har vært brukt som en referanse i flere tiår i mange industrier. Flere applikasjoner bruker fortsatt historiske datasett og standarder for kvalitetskontroll, noe som gjør et moderne instrument som SAS II med sammenlignbare, repeterbare resultater uvurderlig.

Hvordan bestemmes partikkelstørrelse ved hjelp av luftpermabilitet?

Luftpermabilitet er en veletablert teknikk for måling av spesifikt overflateareal (Specific Surface Area, SSA) i pulverprøver. Overflateareal målt ved hjelp av luftpermabilitet regnes som et nyttig parameter i forskjellige industrier, blant annet farmasi, metal coating, maling og geologiske prøver.

Micromeritics’ SAS II benytter seg av doble trykk-transducere for å måle trykkfallet over en tettpakket pulverprøve. Ved å variere høyden og porøsiteten av prøven samtidig som flyten av luft gjennom prøven er kjent, kan spesifikt overflateareal (SSA) og gjennomsnittlig partikkelstørrelse bestemmes ved hjelp av Kozeny-Carman-ligningen.

Funksjonalitet

 • Overlegen software – Setter en ny standard instrumentoperasjon, datainnhenting og -håndtering, rapportering og systemintegrasjon.
 • Rask og enkelt oppsett – Brukervennlig steg for steg oppsett, enkelt å følge – bidrar til at ingen parametere blir oversett.
 • Real-time data display – Dataene kan ses direkte, mens den blir generert, noe som gjør metodeutvikling enklere.
 • Fisher Mapping – Optimaliserert Fisher-korrelasjon.
 • ASTM – Samsvarer med ASTM B330-12 og C721-14 standardene for partikkelstørrelsesmåling av alumina, silika, samt metallpulvere og relaterte stoffer.
  B330-15 – metallpulvere; C721-15 – Al2O3, SiO2 – keramikk & E2980 -15 – generell partikkelstørrelse.
 • Fullautomatisert analyse – Prøvekomprimering og trykkstabilitet er datastyrt for høy grad av repeterbarhet.
 • Rapportering – Genererer PDF-rapporter automatisk. Rapportene kan tilpasses med firmalogoer og fonter.
 • Sikkerhetsegenskaper – Mulighet for å passordbeskyttelse som knytter prøver til bruker-ID og beskytter konfigurasjonsparametere mot uønskede endringer.
 • Kraftig og intuitiv touch pad – Brukergrensesnittet øker produktiviteten og gjør det enkelt å lage og hente frem prosedyrer.

Direkte sammenligning av SAS og FSSS-resultater

SAS II vs. FSSS

Sammenligningstester av Micromeritics SAS II og FSSS har blitt gjort med flere forskjellige typer prøver. Grafene over sammenligner middel-partikkelstørrelsesdata fra begge instrumentene på pulvere med forskjellige størrelser. Den første viser inorganiske (hovedsakelig tungsten) metaller, den andre viser organiske prøver (hovedsakelig farmasøytiske produkter). Det er en meget klar korrelasjon mellom de to datasettene. En rekke omfattende studier har kommet frem til samme konklusjon.