Om Phoenix Trading AS

Phoenix Trading ble startet i 1958 under navnet Laboglass. Selskapet var et spesialfirma innenfor glassblåsing, med flesteparten av kundene innenfor hermetikkindustrien i Stavanger. Utover 70-tallet, med bakgrunn i fremveksten av olje- og gassindustrien på vestlandet, ble selskapet reorganisert i 1976 for bedre å kunne betjene dette markedet. I den forbindelse begynte man å tilby, i tillegg til generelt laboratorieutstyr, instrumenter og apparater for blant annet mud- og cementtesting.

Laboglass ble i 2001 reetablert under navnet Phoenix Trading, fortsatt med størstedelen av kundebasen innenfor oljeservice, men også med kunder i utdanningssektoren, næringsmiddel, vann- og avløp, blant annet.

I 2017 bestemte selskapet seg for å utvide produktporteføljen med satsning innenfor også andre områder, og overtok i den forbindelse som norsk distributør for Micromeritics (partikkel- og materialkarakterisering), Modern Water (vannkvalitetsmåling, toksisitet, mm.) og Teledyne Tekmar (VOC, TOC og SVOC).

Vi tilbyr reperasjon, kontroll og kalibrering av de aller fleste instrumentene vi selger, enten på vårt serviceverksted på Forus i Stavanger, eller ved besøk hos kunden.